KATEGORIE

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

 

prof. dr hab. Romuald Holly Przewodniczący Rady Nadzorczej, absolwent Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych; założyciel i dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń; kierownik Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem; utworzył pierwsze w Polsce captive w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – TUW „CUPRUM”, następnie TU Allianz-BGŻ S.A. i TU Allianz-BGŻ Życie S.A. oraz „Gras Savoye Lietuva” (w Wilnie); w 2004 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręczników „Podstawy ubezpieczeń” (trzy tomy) oraz „Ubezpieczenia w Unii Europejskiej”.

 

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz –  Członek Rady Nadzorczej, arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych; profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Studium Doktoranckiego Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń; wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w prywatnych uczelniach; autor ponad 200 publikacji na temat polityki społecznej, ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; od 2005 r. do marca 2008 r. Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

  

dr Maria GasińskaCzłonek Rady Nadzorczej, ekspert rynku ubezpieczeniowego, członek Rady Ekspertów Certyfikatu Jakości Produktów Ubezpieczeniowych „Dobra Polisa”, prodziekan w Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

 

Zarząd

 

Prezes Zarządu:

Jarosław Milewski - absolwent Wydziału Ekonomiki Bankowości i Ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie.
Z branżą ubezpieczeniową związany od 1990 r. Współuczestniczył w budowie sieci sprzedaży ubezpieczeń Domu Brokerskiego Progres w Warszawie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Biura Przedstawicielskiego. W czerwcu 1997 r. został mianowany Prezesem Zarządu Krajowego Biura Brokerskiego.
Obok obowiązków związanych z zarządzaniem Spółką odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i obsługę merytoryczną klientów Krajowego Biura Brokerskiego. Podczas ponad dziesięcioletniej pracy uczestniczył w przygotowaniu i realizacji programów ubezpieczenia m.in. dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, grupy PGNiG SA, BPH SA, PKO BP S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., TP Internet Sp. z o.o., Exatel S.A. czy NOM Sp. z o.o.


Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający:

Mateusz Holly - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Z branżą ubezpieczeniową związany jest od ponad 10-ciu lat. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku od współpracy z Commercial Union. W 1997 roku podjął pracę w Krajowym Instytucie Ubezpieczeń jako specjalista ds. ubezpieczeń. Z Krajowym Biurem Brokerskim związany jest od 1998 r., gdzie od roku 2005 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego.

Konsultant Krajowego Instytutu Ubezpieczeń. Odpowiedzialny za obsługę kluczowych klientów Krajowego Instytutu Ubezpieczeń i Krajowego Biura Brokerskiego, m.in. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., grupy PGNiG S.A., PKO BP S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., TP Internet Sp. z o.o., Exatel S.A. czy NOM Sp. z o.o. W ramach działalności zawodowej tworzył nowe programy ubezpieczeniowe i finansowe dla wybranych grup klientów. Inicjator i współtwórca Certyfikatu Jakości Produktów Ubezpieczeniowych „Dobra Polisa”. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem oraz przygotowanego w 2004 roku przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń i Krajową Izbę Gospodarczą raportu „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia w największych przedsiębiorstwach działających na rynku polskim”.


 

 

 

Kontakt

Krajowe Biuro Brokerskie
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-656 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 28
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail: wyślij wiadomość

 więcej...

 


 

Login:

Hasło:

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń