KATEGORIE

Programy Specjalne

Krajowe Biuro Brokerskie oferuje autorskie programy ubezpieczeniowe, uwzględniające potrzeby podmiotów dla których standardowa oferta rynku ubezpieczeniowego nie jest satysfakcjonująca. Specjalnie opracowane przez nas warunki oraz konstrukcja programu ubezpieczenia pozwalają na objęcie ubezpieczeniem specyficznych ryzyk, łatwiejsze administrowanie umowami ubezpieczenia, a także na osiąganie dodatkowych przychodów.

Aktualnie proponujemy następujące programy specjalne:

  • program ubezpieczenia dla domów maklerskich, banków i innych instytucji finansowych - specjalny program ubezpieczenia dedykowany instytucjom finansowym obejmujący swoim zakresem szkody powstałe w wyniku oszustwa (włącznie z kradzieżą dokonaną przez pracownika lub do której pracownik się przyczynił), sprzeniewierzenia, wymuszenia czy oszustwa komputerowego oraz szkody związane z roszczeniami cywilnoprawnymi osób trzecich w związku z niewykonaniem lub nienależytym (błędnym) wykonaniem obowiązków (umowy) przez instytucję finansową 
  •  
  • program ubezpieczenia dla sieci franczyzowych – specjalny program ubezpieczenia dla sieci działających w systemie franczyzowym (agencyjnym itp.), zapewniający optymalizację warunków ubezpieczenia (odpowiedni dobór warunków i redukcja kosztów ubezpieczenia) całej sieci oraz ułatwiający administrowanie polisami ubezpieczeniowymi
  •  
  • program ubezpieczenia dla developerów i generalnych wykonawców - specjalny program ubezpieczenia dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, obejmujący swoim zakresem inwestycję od momentu projektowania poprzez realizację i końcowy odbiór.

 

 

Kontakt

Krajowe Biuro Brokerskie
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-656 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 28
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail: wyślij wiadomość

 więcej...

 


 

Login:

Hasło:

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń