KATEGORIE

Krajowy Instytut Ubezpieczeń

Krajowy Instytut Ubezpieczeń jest instytutem branżowym, służącym instytucjom, przedsiębiorstwom i organizacjom całego sektora finansowo - ubezpieczeniowego (zakładom ubezpieczeń, bankom, brokerom, agentom i doradcom ubezpieczeniowo -finansowym, aktuariuszom, likwidatorom szkód, dyspaszerom, sądom arbitrażowym, agencjom ratingowym).

 

Instytut powstał w 1989 roku, działając najpierw w ramach Ogólnopolskiego Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych, a następnie w ramach struktur organizacyjnych Domu Brokerskiego PROGRES SA. Od 1993 roku jest jedynym przedsiębiorstwem utworzonej ze względów formalno - organizacyjnych Spółki z o.o. o tej samej nazwie. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Romuald Holly, a przewodniczącym Rady Naukowo - Programowej - prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz.

 

Krajowy Instytut Ubezpieczeń, poza działalnością na rzecz instytucji, organizacji i przedsiębiorstw sektora finansowo-ubezpieczeniowego, świadczy usługi badawcze i konsultingowe instytucjom państwowym (Urząd Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz dużym podmiotom i organizacjom gospodarczym. Od 1989 roku uczestniczy w kształtowaniu polskiego rynku ubezpieczeniowo-finansowego poprzez inicjowanie, promowanie i przeprowadzanie działań wspomagających rozwój rynku, wprowadzanie nowych podmiotów gospodarczych i nowych produktów finansowo-ubezpieczeniowych oraz poprzez działalność badawczo-rozwojową, dydaktyczną, szkoleniową, wydawniczą, lobbingową.

 

Instytut był założycielem pierwszego w Polsce (1992 r.) captive w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dla przedsiębiorstw przemysłu miedziowego - "Cuprum". Przygotował także całość dokumentacji i przeprowadził procedury rejestracyjne kilku komercyjnych zakładów ubezpieczeń, jak np. Allianz - BGŻ SA i Allianz - BGŻ - Życie SA.

 

Ważną dziedziną działalności Instytutu są również przedsięwzięcia o charakterze prokonsumenckim, realizowane samodzielnie lub wspólnie z Rzecznikiem Ubezpieczonych, Krajową Izbą Gospodarczą, stowarzyszeniami i izbami gospodarczymi pośredników ubezpieczeniowych i finansowych. Akcje takie, jak na przykład badanie przyczyn, rozmiarów i skutków masowych upadłości polis na życie w latach 2000-2002, Instytut prowadził wspólnie z Gazetą Wyborczą, tygodnikami: Przegląd i Wprost, Gazetą Ubezpieczeniową, Gazetą Bankową, Miesięcznikiem Ubezpieczeniowym, Prawem - Ubezpieczeniami Reasekuracyjnymi, Menedżerem Zdrowia, Rynkiem Zdrowia.

 

Krajowy Instytut Ubezpieczeń zajmuje się również tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Partnerem Krajowego Instytutu Ubezpieczeń w tej dziedzinie został w 1997 r. Vermont Insurance Institute, a od 2002 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wspólnie z którym Instytut organizuje cykle konferencji naukowych oraz wydaje czasopismo Polityka Zdrowotna. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Instytut prowadzi stałe Obserwatorium Rozwoju Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych i Usług Medycznych w Polsce i innych krajach europejskich - cykliczne raporty publikowane są w Polityce Zdrowotnej, w miesięczniku Menedżer Zdrowia i w tygodniku Wprost.

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń
realizacja: aktiz