KATEGORIE

(Cz. 1) Powodzenie reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce - Warunki konieczne


Nasz wkład w ratowanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Zaproszenie do udziału w cyklu czterech konferencji pod patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. Andrzeja Lewińskiego

Powszechne zabezpieczenie zdrowotne - efektywnie działający system ratowania życia i ochrony zdrowia, to jedna z najważniejszych potrzeb każdego współczesnego społeczeństwa, jedno z pierwszych zadań instytucji każdego państwa, jedno z głównych kryteriów oceny poziomu rozwoju cywilizacyjnego każdego kraju. Od wielu lat sektor ten podlega w Polsce przemianom nie zapewniającym pożądanego rozwoju. Jego stan w połowie 2004 r. oraz aktualne uwarunkowania społeczne, polityczne, legislacyjne i ekonomiczne wykluczają możliwość przeprowadzenia w tym zakresie w ciągu półrocza racjonalnej, kompleksowej reformy, a na pewno już reformy na miarę potrzeb.

W krytycznym momencie bitwy "o wszystko", jedyną właściwą strategią, dającą nadzieję już nie na zwycięstwo, a na przeżycie, jest pełna koncentracja na tym, od czego zależy przetrwanie i dalsze istnienie. Stąd też nasz wkład w dzieło ratowania systemu ochrony zdrowia w Polsce sprowadzamy przede wszystkim do szczegółowego zdiagnozowania i zaproponowania rozwiązań czterech - w naszym przekonaniu kluczowych - problemów warunkujących efektywność funkcjonowania tego systemu:

  • koszyk świadczeń medycznych, jego zawartość, sposób konstruowania i wprowadzania do systemu;
  • komplementarne, ponadstandardowe zdrowotne ubezpieczenia komercyjne;
  • status formalno-prawny, sposób funkcjonowania i finansowania najważniejszego ogniwa w systemie, jakim jest świadczeniodawca;
  • racjonalne gospodarowanie lekami będących jednym z najważniejszych instrumentów systemu ochrony zdrowia, ale też najszybciej narastającym jego finansowym ciężarem.

Tym właśnie czterem kluczowym kwestiom poświęcamy zatem cykl czterech ogólnopolskich konferencji organizowanych kolejno: w czerwcu, wrześniu i listopadzie 2004 r. oraz w styczniu 2005 r.

Organizatorem konferencji jest Krajowy Instytut Ubezpieczeń, który w listopadzie 1999 r. w Krakowie, wspólnie z Vermont Insurance Institute (USA), przeprowadził I Międzynarodowy Kongres nt. ubezpieczeń w ochronie zdrowia. Tym razem, ze względu na cele, rangę a przede wszystkim pragmatyczny wymiar planowanych konferencji, przedsięwzięcie to wspiera Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a jego rektor objął nad nim patronat.

Kierując zaproszenie do udziału w kolejnych konferencjach, jesteśmy przekonani, że Państwa obecność istotnie przyczyni się do opracowania propozycji skutecznych rozwiązań problemów, które określiliśmy jako warunki konieczne efektywnego reformowania i funkcjonowania systemu ratowania życia i ochrony zdrowia w Polsce.

J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. Andrzej Lewiński Dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń
prof. dr hab. Romuald Holly
 

Program konferencji (format PDF - Adobe Acrobat) lub (format DOC - MS Word)

Broszura konferencji do wydruku (format PDF - Adobe Acrobat)

Formularz zgłoszeniowy do wydruku (format PDF - Adobe Acrobat) lub (format DOC - MS Word)
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać na nr faxu - (022) 628 99 31  

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń